Om Krabbevika

Historien bak Krabbevika

IMG_0162_1Fra gammelt av heter plassen ”little kjosa” og ble brukt til sauebeite. Kvar på tomten står i dag en gammel vakker steingard som viser grensen mot nord.

På 60-tallet ble det oppført en hytte som ble bebodd av en lokalkjent Hollender. Hytten brant ned og ble ført opp på ny 1982.

Vi som står for Krabbevika fant denne fantastiske plass i 2003. Den omfatter ca. 2 mål avskjermet tomt ytterst på en klipphylle vest i havet. Området var igjengrodd og i behov av omfattende opprydding og rehabilitering.

I 2006 flyttet vi in i egentegnet bolig. Vi er veldig glad i plassen og ønsker at andre skal ha muligheten til å oppleve denne perle. Nå i 2012 -13 har vi bygget om og modernisert hytten som nå er bygget sammen med vår bolig. Det er to avskjermede private enheter som vi nå tilbyr for ferie- eller kortidsutleie.

Alt ligger til rette for fred og ro både inne og ute.

Neste steg for Krabbevika

Nå til sommeren i 2013 går vi i gang med å bygge et grindverksnaust med kaifront slik at det for neste sesong blir mulig å leie båt, legge til med egen båt eller kajakk rett nedenfor hytten i Krabbevika.