Priser & betingelser

Krabbevika priser 2018

Pr døgn Pr uke
Sesong 1/3 -31/10 1 100 NOK 7 000 NOK

Priserne gjelder for antall personer inntil 4 voksne. For flere personer og leie ut over en uke maksimalt 4 uker, ta kontakt med Krabbevika for priser.

Prisene inkluderer sengetøy og håndklær. Strøm, satelitt TV og trådløst internett. Toalettpapir, tørkepapir, kjøkkenhåndklær, kjøkkenkluter samt rengjøringsmiddler.

Utvask kommer i tillegg på 900 NOK

 

Krabbevika utleiebetingelser 2018

Bestilling/bekreftelse

Den person/bedrift som bestilling er registrert på, er den som er ansvarlig for hele leieforholdet og alle i det samme reisefølge. Bestiller er også økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, herunder innbetaling av hele leiesummen og evt. erstatning av skade som måtte oppstå under leieperioden.

En bestilling kan gjøres enten skriftlig via e-post, telefon, muntlig eller eventuelt via et byrå. Bestillingen bekreftes deretter av Krabbevika som samtidig sender leieavtalen skriftlig  primært via e-post hvor leieavtale og faktura vedlegges. Bekreftelsen kan etter bestillers ønske også sendes på annet vis.

Eventuelle endringer eller avbestillinger etter dette, må skje skriftlig, og iht. punkt om Avbestilling/Endringer.

Krabbevika ferie hytte

Krabbevika leies ut henhold til den informasjon som finnes på vår nett side. Link til hjemmesiden vedlegges en bekreftet bestilling. Ønskes det ytterligere informasjon er leietaker velkommen å kontakte oss i Krabbevika.

Vi ønsker å gjøre dere oppmerksom på at typiske sesongavhengige fasiliteter (eks. båt, ute møbler, grill osv.), ikke nødvendigvis er tilgjengelig hele året. Dette gjelder uavhengig av om disse fasiliteter er inkl. i leiepris eller ikke.

Båtutleie

For sesongen 2018 er det mulig å leie robåt og fiskeutstyr i direkte forbindelse med overnatting stedet.

Booking av aktiviteter

Krabbevika er behjelpelig med booking av aktiviteter oppført på Krabbevika sin hjemmeside. Aktiviteter kan bestilles sammen med ferieboligen, eller inntil senest to uker før ankomst.

Betaling for tilleggstjenester skjer kontant på stedet ved ankomst, eller direkte til arrangør. Det er også mulig å betale ved fakturering sammen med leiesummen på forhånd.

Betaling

Bestilling tidligere enn 3 måneder før ankomst forfaller med 25% av leiesum 10 dager etter bestilling. Restbeløpet skal innbetales senest 1 måned før ankomst. Bestilling mindre enn 1 måned  før ankomst må betales i sin helhet innen 10 dager etter bestilling.

Detaljinformasjon blir utlevert når betalingen i sin helhet er registrert hos Elstad Cottage Rentals. Ved innbetaling 1 uke eller mindre før ankomst, må kvittering som bekrefter at betaling er utført oversendes.

Med mindre leietaker kan dokumentere at betaling av 1. rate har funnet sted ved forfall, er Elstad Cottage rentals i utgangspunktet ubundet av bestillingen.

For uteblive innbetaling se punkt om avbestilling/endring.

Depositum

Før utlevering av nøkkel vil det bli avkrevd et depositum på 1.000 NOK kontant.

Depositumet blir tilbakebetalt kontant ved avreise ved at hytten er i skadefri stand og ordentlig rengjort alternativt betalt for utvask.

Mangler ved Krabbevika

Dersom dere oppdager skade eller mangler ved ankomst til Krabbevika, må dere snarest og senest innen 24 timer etter ankomst melde fra. Dere må ikke selv utbedre noen form for mangler eller skader, uten at dere vært i kontakt med Elstad Cottage Rentals.

Bruksanvisninger til forskjellige installasjoner som finnes i Krabbevika skal følges. De skal ligge i skjenken i stua.

Dersom dere ankommer en hytte som ikke er tilfredsstillende rengjort ved ankomst, anbefaler vi dere gir beskjed til Elstad Cottage Rentals. Utilfredsstillende rengjort hytte ved ankomst gir det ikke automatisk rett til å la være å rengjøre hytta skikkelig før egen avreise.

Ankomst/Avreise

Senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt, eller om feriestedet ikke skulle bli tatt i bruk, vil ikke være berettiget til reduksjon av leieprisen.

Avbestilling/ Endring

Leietaker kan avbestille eller endre sitt opphold senest 1 måned før ankomst. For bestillinger som er inngått etter denne tid, er frist for avbestilling/endring lik forfallsdato på fakturaen.

Før første faktura forfall kan leietaker avbestille eller endre sin bestilling kostnadsfritt. Dersom hele eller deler av leiesummen er innbetalt, blir leietaker belastet med 200 NOK i administrasjonsgebyr. Ved avbestilling/endring senere enn ovennevnte frister, er leietaker 100% økonomisk ansvarlig, iht inngått leieavtale. Alle avbestillinger og endringer må skje skriftlig via e-post, telefaks eller brev.

Hytte regler

Antall gjester

Krabbevika er utstyrt og beregnet for det antall personer som er oppgitt på denne nett side.  Vi forventer at leietaker respekterer dette. Overtredelse kan medføre økonomiske konsekvenser for leietaker.

Kjæledyr                                                                                                                                                         Er ikke tillatt

Krabbevika ordensregler                                                                                                                                          I Krabbevika ligger det hytteregler som leietaker og følge er forpliktet til å følge. Hvis sluttrengjøring leies, skal likevel boligen være ryddet, søppel fjernet og oppvasken tatt og ryddet bort. Leietaker må også sørge for at ferieboligen forlates i forsvarlig låst og skadefri stand. Dersom uhell skulle oppstå, meld fra til eier omgående .

Ankomst og Avreise

Dersom ikke annet avtales er ankomsten kl 16. Avreise er kl 12. Dersom sein ankomst eller ankomst ikke skjer ved første leie dag må leietaker gi beskjed på forhånd til Cottage Rentals minimum 2 dager i forveien.

Når hele leiesummen er registrert som betalt til Elstad Cottage Rentals, sender vi over veibeskrivelse samt annen relevant informasjon om ankomstdagen og overlevering av nøkler.